ลองทำ Kubernetes บน Amazon EKS แบบง่ายๆ ด้วย eksctl

ไปลองเล่น Kubernetes บน Amazon EKS มา ขอบันทึกไว้หน่อย ใช้งานง่ายดีครับ ด้วยเครื่องมือของทาง Amazon ที่ชื่อว่า eksctl (ใช้งานร่วมกับ kubectl)

Continue reading “ลองทำ Kubernetes บน Amazon EKS แบบง่ายๆ ด้วย eksctl” »