Marshmallow Challenge สร้างตึกได้ สร้างทีมเป็น

2-3 ปีก่อน คุณ  Peter Skillman เคยเล่าในงาน TED ถึงปัญหาด้านการออกแบบ ที่เขาเรียกมันว่า “ปัญหามาสเมลโล (Marshmallow Problem)” ซึ่งคลิปนี้ คุณ Tom Wujec จึงเล่าถึงการนำปัญหานั้นไปทำเป็นเกมส์ในคลาสสัมนาต่างๆ โดยที่เขาเรียกมันว่า “Marshmallow Challenge” หรือ การแข่งขันกันสร้างตึกสูงที่สุดด้วยเส้นสปาเก็ตตี้ 20 เส้น มาร์ชแมลโลว์ 1 ก้อน และเทปกาว เชือก กรรไกร

วิธีการคือ มีทีมจำนวน 4คน ถ้าทีมไหนต่อเส้นสปาเก็ตตี้ 20 เส้นได้สูงที่สุด และเอาก้อนมาร์ชแมลโลว์วางไว้บนนั้นได้ด้วย จะถือว่าเป็นผู้ชนะ Continue reading “Marshmallow Challenge สร้างตึกได้ สร้างทีมเป็น” »