Vertical Run 2016/2017 – Banyan Tree Bangkok

โดยปกติแล้วเราจะวิ่งทางราบ แต่งาน Vertical Run แปลตรงตัวคือ งานวิ่งแนวดิ่ง เพราะงานนี้ เป็นการวิ่งขึ้นตึก Banyan Tree Bangkok ที่มีความสูง 61 ชั้น+ดาดฟ้า ซึ่งพิธีกรของงานให้ข้อมูลว่า นักแข่งทุกคนจะต้องวิ่งความสูงโดยรวม 196 เมตร เทียบเท่ากับตึก 63 ชั้น ที่มีบันไดทั้งหมด 1093 ขั้น

ไม่เคยมีประสบการณ์กับงานแนวนี้ ก่อนหน้าก็เลยสอบถามเพื่อน และดูคลิป Youtube ของปีก่อนๆ บอกเลยว่าค่ำคืนก่อนแข่ง ตื่นเต้น จนนอนไม่หลับ.. Continue reading “Vertical Run 2016/2017 – Banyan Tree Bangkok” »