ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมเมอร์กับนักการตลาด

ถ้าเริ่มนับตั้งแต่รับจ้างเขียนเว็บไซต์แรกในชีวิต ก็พอจะเรียกตัวเองว่าเป็นโปรแกรมเมอร์มาได้สักสิบกว่าปี และเพิ่งจะลดความเข้มข้นลงหลังจากตัดสินใจเลือกเติบโตด้านการงานบนนถนนสาย Management แทน Technical ซึ่งงานที่ว่านี้ก็อยู่ร่วมกับทีม Marketing (และผมเองก็ต้องผันตัวไปประสานงานโปรแกรมเมอร์ของ Outsource ในบางส่วนด้วย) จึงทำให้ได้เห็นมุมมองแปลกๆที่ โปรแกรมเมอร์ในกะลาแบบผมเกิดข้อเปรียบเทียบ Continue reading “ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมเมอร์กับนักการตลาด” »