in Lifestyle

2 + 2 = 3

ชีวิตมีแต่ความไม่แน่นอนและสับสนวุ่นวาย

ดังนั้น 2 + 2 จึงไม่เท่ากับ 4 เสมอไป

ในยุคนี้(ควันตัม) อาจจะได้ 3.99999…99998 ก็ได้

ได้แนวคิดจากหนังสือ 2 + 2 = 3 (จำไม่ได้แล้วหละว่าใครแต่ง) + แนวคิดของสนธิ ลิ้มทองกุล

มาคุยกัน

Comment