in Travel

[เกร็ด] ดอกไม้ในบ้าน แห่งบ้านหนองหลวง

ไกด์บอกว่า ที่บ้านหนองหลวง บ้านไหนปลูกดอกไม้ แปลว่าบ้านนั้นมีลูกสาว ยิ่งมีหลายคนก็ยิ่งปลูกเยอะ ให้ลูกสาวช่วยกันดูแล

ผมเดาว่า ยิ่งดอกไม้บ้านไหนงามๆ ก็หมายถึงลูกสาวบ้านนั้นขยัน เอาใจใส่ดูแลดี แล้วนั่นคงหมายถึงหญิงที่เอาถ่าน ช่วยทำมาหากินได้ เหมาะกับเอาเมียได้ (ศัพท์ที่ลาว การเอาผัว เอาเมีย คือ แต่งงาน นะ)

มาคุยกัน

Comment