in Lifestyle

การค้นพบ

4500 ปี ก่อน คศ. มนุษย์เข้าสู่ยุคสัมฤทธิ์
4000 ปี ก่อน คศ. มนุษย์เริ่มสร้างเขื่อน(อียิป), มนุษย์เริ่มวางแผนสร้างชุมชน(จีน)
3400 ปี ก่อน คศ. มนุษย์รู้จักตัวเลขในการนับ (อียิป)
3300 ปี ก่อน คศ. มนุษย์รู้จักตัวอักษรแทนคำพูด (อียิป)
3100 ปี ก่อน คศ. มนุษย์รู้จักการจับปลา (อียิป)
2650 ปี ก่อน คศ. มนุษย์รู้จักผ้าไหม (จีน)
2500 ปี ก่อน คศ. มนุษย์รู้จักห้องสมุด (บาบิโลน)
2400 ปี ก่อน คศ. มนุษย์รู้จักปฏิทิน (ซูเมอเรียน)
1790 ปี ก่อน คศ. มนุษย์รู้จักใช้กฏหมาย (บาบิโลน)
1500 ปี ก่อน คศ. มนุษย์ รู้จักเหล็ก (อาเมเนีย)
คศ. 105 มนุษย์รู้จักกระดาษ (จีน)
คศ. 618 มนุษย์รู้จัก เครื่องถ้วยชาม (จีน)
คศ. 845 มนุษย์รู้จักใช้กระดาษเป็นเงิน (จีน)
คศ. 868 มนุษย์รู้จักการพิมพ์หนังสือ (จีน)
คศ. 1250 มนุษย์รู้จักปืน
คศ. 1492 มนุษย์รู้จัก อเมริกา (อังกฤษ)
คศ. 1665 มนุษย์รู้จัก เซลล์
คศ. 1865 มนุษย์รู้จักพันธุกรรม (ออสเตรีย) , มนุษย์รู้จักการฆ่าเชื่อโรค (ฝรั่งเศส)
คศ. 1876 โทรศัพท์
คศ. 1895 มนุษย์รู้จักโรงหนัง (ฝรั่งเศส), รู้จักรังสี X (เยอรมัน)
คศ. 1935 มนุษย์รู้จัก เรดาร์
คศ. 1945 มนุษย์รู้จัก atomic bomb (อเมริกา)
คศ. 1961 มนุษย์ออกนอกโลก
คศ. 1969 มนุษย์เหยียบดวงจันทร์ (อเมริกา)
คศ. 1971 มนุษย์รู้จัก ไมโครโพรเซสเซอร์ (อเมริกา)
คศ. 1975 คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (อเมริกา)
ฯลฯ

แต่สุดท้าย มนุษย์ไม่เคยรู้จักตัวเอง และรู้จักคนที่ยืนอยู่เคียงข้างเราเลย
รู้สึกเสียใจจัง ที่เมื่อก่อนไม่รู้จักตัวเองให้ดีกว่านี้ว่าต้องการอะไร

 

ref – ifew.exteen.com

มาคุยกัน

Comment