TOP

ยิ่งรู้จักกันมากขึ้น อาจเข้าใจกันน้อยลง

20131210_105758

ผมเริ่มไม่แปลกใจ ที่ปรายพันแสงจะบอกว่า ยิ่งรู้จักกันมากขึ้น อาจเข้าใจกันน้อยลง, เพราะชีวิตทุกวันนี้เราอาจตัดสินใครเท่าที่เขาแสดงให้เราเห็น แต่ไม่อาจพบตัวตนที่เขาเป็น

ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง ชื่นชอบหลายเรื่องที่ไม่น่าจะไปกันได้ ทำงานไอที แต่ชอบท่องโลกกว้าง รักประวัติศาสตร์ แต่ก็สนใจเทคโนโลยี ชอบสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง และไปป้ายยาคนอื่นต่อ