in Lifestyle

เด็กฝรั่ง แข็งแรงว่ะ

ที่สังเกตมา ฝรั่งมักสอนลูกให้แข็งแรงแต่เด็กเลย คิดถึงที่พี่ๆกับอาจารย์ในแก๊งโรงเรียนพ่อแม่เล่าให้ฟังเลย ว่าเด็กต้องเริ่มฝึกจากฐานกาย(sensing) ฐานใจ(felling) ฐานคิด(thinking) เด็กถึงจะสมบูรณ์ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา, ไม่ใช่เกิดมาก็ฝึกฐานคิด เรียนๆ สุดท้ายมีปัญหา eq, ร่างกายอ่อนแอ โตไปก็มีปัญหา แก่ไปก็่มีแต่โรค เพราะชินแบบนั้น

Summary
เด็กฝรั่ง แข็งแรงว่ะ
Article Name
เด็กฝรั่ง แข็งแรงว่ะ
Description
ที่สังเกตมา ฝรั่งมักสอนลูกให้แข็งแรงแต่เด็กเลย
Author

มาคุยกัน

Comment