ที่สังเกตมา ฝรั่งมักสอนลูกให้แข็งแรงแต่เด็กเลย คิดถึงที่พี่ๆกับอาจารย์ในแก๊งโรงเรียนพ่อแม่เล่าให้ฟังเลย ว่าเด็กต้องเริ่มฝึกจากฐานกาย(sensing) ฐานใจ(felling) ฐานคิด(thinking) เด็กถึงจะสมบูรณ์ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา, ไม่ใช่เกิดมาก็ฝึกฐานคิด เรียนๆ สุดท้ายมีปัญหา eq, ร่างกายอ่อนแอ โตไปก็มีปัญหา แก่ไปก็่มีแต่โรค เพราะชินแบบนั้น

Published by iFew

ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง ชื่นชอบหลายเรื่องที่ไม่น่าจะไปกันได้ ทำงานไอที แต่ชอบท่องโลกกว้าง รักประวัติศาสตร์ แต่ก็สนใจเทคโนโลยี ชอบสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง และไปป้ายยาคนอื่นต่อ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version