in Lifestyle

ธรรมชาติ มันงามในตัวมันเอง

ในธรรมชาติของทุกสิ่ง มันเป็นในอย่างที่มันควรจะเป็น และงามอย่างที่มันควรจะงาม

มันไม่ได้เป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากเห็น แต่มันมีค่าพอที่จะทำให้คนอื่นอยากเห็นมัน

เหมือนที่ใครคนหนึ่งกล่าวไว้ “เพราะว่าความสวยงามที่แท้จริง ไม่เรียกร้องความสนใจ”

มาคุยกัน

Comment