ถ้าไม่มีในหลวง พวกผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับ..

เรื่องเล่าระหว่างทาง ที่ผมได้สนทนากับไกด์ชาวม้งขาวที่ขุนวาง เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว และในหลวงของเรา..

Exit mobile version