ลองทำ Serverless WebSocket ด้วย AWS Lambda และ AWS API Gateway

แนวคิดการทำ WebSocket ด้วย Serverless ที่มันดูค่อนข้างขัดแย้งกัน แต่มันก็ทำได้นะ ด้วย AWS Lambda และ AWS API Gateway

Exit mobile version