in Inspiration

ภาพถ่าย สร้างความสุข

เคยแชร์ไว้ใน Facebook นานแล้ว ต้นฉบับจาคุณ Chomkair Boontherm พอได้อ่านอีกครั้งก็รู้สึกเห็นด้วยมากกว่าเดิม เป็นพระราชดำรัสของในหลวงเรื่องการถ่ายภาพสามารถสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นได้

“…รูปที่ถ่ายเราก็ตัดเอาไปให้เลือกพิมพ์ขึ้นมาเป็นหนังสือ ก็เป็นสิ่งที่ให้ความสุขให้ความสบายใจ เพราะว่าการถ่ายรูปนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายรูปให้เป็นศิลปะ หรือจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงอะไร เป็นเพียงแต่กดชัตเตอร์ไว้สำหรับเก็บให้เป็นที่ระลึก

แล้วก็ถ้ารูปนั้นดี มีคนได้มาเห็นรูปเหล่านั้นและก็พอใจ ก็ทำให้เป็นการแผ่ความสุขไปให้กับผู้ที่ได้ดู เพราะว่าเขาชอบ
หมายความว่าได้ให้เขามีโอกาสได้เห็นทัศนียภาพที่เขาอาจไม่ค่อยได้เห็น หรือในมุมที่เขาไม่เคยเห็น ก็แผ่ความสุขไปให้เขาอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการถ่ายรูป…”

พระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะจัดทำหนังสือ เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พัฒนาประเทศ”
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗

Summary
ภาพถ่าย สร้างความสุข
Article Name
ภาพถ่าย สร้างความสุข
Description
เคยแชร์ไว้ใน Facebook นานแล้ว ต้นฉบับจาคุณ Chomkair Boontherm พอได้อ่านอีกครั้งก็รู้สึกเห็นด้วยมากกว่าเดิม เป็นพระราชดำรัสของในหลวงเรื่องการถ่ายภาพสามารถสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นได้
Author

มาคุยกัน

Comment