ขอโน๊ตไว้สั้นๆ

  1. เลือกประเภท Server ที่เน้นการใช้งาน CPU (Choosing Server Type, Provide high CPU capabilities)
  2. ปรับ Performance ใน Apache Web Server/Nginx (Tuning Performance in Apache Web Server)
  3. ปรับ Performance ในระบบหลังบ้าน Prestashop (Tuning Performance in Prestashop Back office)
  4. ลบ Module ที่ไม่ได้ใช้ออกให้หมด (Remove unused Modules)
  5. ปรับรูปแบบคำสั่ง SQL ใหม่ (Optimize SQL Queries)
  6. ทำ Database Caching (Database Caching)
  7. ทำ Page Caching (Page Caching)
  8. ทำ Load Balancing และ Auto Scaling (AWS EC2 – Load Balancing and Auto Scaling)

Published by iFew

ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง ชื่นชอบหลายเรื่องที่ไม่น่าจะไปกันได้ ทำงานไอที แต่ชอบท่องโลกกว้าง รักประวัติศาสตร์ แต่ก็สนใจเทคโนโลยี ชอบสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง และไปป้ายยาคนอื่นต่อ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version