เริ่มต้นทำ CI/CD – Automation Deployment ด้วย Git และ Jenkins (3 – จบ)

เมื่อเขียนโค้ดเสร็จและทำการทดสอบเสร็จ จะดีกว่าไหม ถ้าโค้ดเราจะขึ้น Production Server ได้อัตโนมัติทันที

Exit mobile version