เรือใบ

ถ้าในการแข่ง มีเรือกับอุปกรณ์เหมือนกัน และพลาดถูกแซงไปฟุตเดียวหรือเมตรเดียว ก็มีสิทธิ์แพ้ได้ เพราะทุกคนใช้ประโยชน์จากลมกับทะเลเหมือนกัน ดังนั้น กีฬานี้ไม่ได้แข่งที่ใครเก่งกว่ากัน แต่แข่งกันที่ใครผิดพลาดน้อยกว่ากัน

Exit mobile version