DNF แรก.. ประสบการณ์ที่ไม่อยากเจอ

ระยะ 70กม ของงาน UTKC2017 คงไม่มีอะไรรีวิวมากมาย แต่จะเล่าถึงสิ่งที่เป็น และเป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากเจอมากที่สุด เสียดาย และเจ็บใจ ที่ต้องทำให้เกิด DNF แรกในชีวิต เพราะความห่วยแตกของร่างกาย ที่ก็ไม่รู้เป็นอะไร

Exit mobile version